KONKURS  ŚWIATOWY 2021:

Konkurs Światowy Patria Nostra 2021 adresowany jest do młodzieży  polonijnej. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Gala finałowa konkursu odbędzie się w Warszawie w 2021 r. Autorzy najlepszych prac konkursowych przyjadą do Warszawy na Galę Finałową oraz wycieczkę edukacyjną.

.